શ્રેણી સંભાળ

સ્પ્રુસની મુખ્ય કીડીઓ અને તેમની સાથે વ્યવહાર કરવાની પદ્ધતિઓ
સંભાળ

સ્પ્રુસની મુખ્ય કીડીઓ અને તેમની સાથે વ્યવહાર કરવાની પદ્ધતિઓ

Высаживая декоративную ель у себя на участке, нужно быть готовым к тому, что её могут поразить различные вредители. ઘણાં માળીઓ જાણે છે કે છાલ અને સોયમાં જોવા મળતા આવશ્યક તેલને કારણે જંતુઓ શંકુદ્રુપ વૃક્ષો બાયપાસ કરે છે. જો કે, ત્યાં ઘણા પરોપજીવી છે જે પ્રતિરોધક ગંધથી ડરતા નથી અને છોડને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
સંભાળ

ઝાયરેન્કા સામાન્ય અને તેના અન્ય પ્રકારો

આ લેખમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે કે છોડ, ઘણા દેશોમાં ભાગ્યે જ છે. Zhiryanka ફ્લોરા ની ભયંકર જાતિઓ સંબંધિત છે અને કાયદો દ્વારા સુરક્ષિત છે. સ્લોવેકીયા, હંગેરી, પોલેન્ડ, જર્મની, યુક્રેન, લિથુઆનિયા અને લાતવિયામાં આ ઔષધિનું કાનૂની રક્ષણ અપનાવવામાં આવ્યું છે. જંગલી ઝાયરિન્કાના જીવન વિશે વધુ સમજવા માટે, તેના પ્રકારો અને નામો વિશે, અમારા નોંધોને વાંચો.
વધુ વાંચો
સંભાળ

સ્પ્રુસની મુખ્ય કીડીઓ અને તેમની સાથે વ્યવહાર કરવાની પદ્ધતિઓ

Высаживая декоративную ель у себя на участке, нужно быть готовым к тому, что её могут поразить различные вредители. ઘણાં માળીઓ જાણે છે કે છાલ અને સોયમાં જોવા મળતા આવશ્યક તેલને કારણે જંતુઓ શંકુદ્રુપ વૃક્ષો બાયપાસ કરે છે. જો કે, ત્યાં ઘણા પરોપજીવી છે જે પ્રતિરોધક ગંધથી ડરતા નથી અને છોડને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...