શ્રેણી શિયાળામાં માટે જરદાળુ ઉછેર

પેપર્મિન્ટ: શરીરને નુકસાન અને લાભો
પેપરમિન્ટ

પેપર્મિન્ટ: શરીરને નુકસાન અને લાભો

ઘણાં સદીઓ પહેલા આપણા છોડો દ્વારા ઉપયોગી વિવિધ ગુણધર્મો ઉપયોગી થઈ હતી, જ્યારે તેઓ વિવિધ રોગો માટે મૂળભૂત દવાઓ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા. આ સંદર્ભમાં કોઈ અપવાદ એ પેપરમિન્ટ નથી, જેમાં આરામદાયક અને બળતરા વિરોધી અસર હોય છે. આજકાલ, આ પ્લાન્ટ તેના અસાધારણ સુવાસ અને તકો (રસોઈ, દવા, પરફ્યુમરી અને મદ્યપાન કરનાર પીણા ઉદ્યોગમાં પણ વપરાય છે) માટે મૂલ્યવાન છે.

વધુ વાંચો
શિયાળામાં માટે જરદાળુ ઉછેર

શિયાળામાં માટે જરદાળુ ઉગાડવા માટે વાનગીઓની પસંદગી

શિયાળા માટે યોગ્ય રીતે જરદાળુ તૈયાર કરવું એનો અર્થ એ છે કે વર્ષમાં સૌથી ખરાબ સમયે તમારા અને તમારા પરિવારને પ્રદાન કરો: આ ફળમાં વધુ પ્રમાણમાં હાજર વિટામિન્સ, ખનિજો, પેક્ટિન અને અન્ય ફાયદાકારક પદાર્થો (રસ અને પાંચ મિનિટની જામ તાજા જરદાળુના તમામ સક્રિય તત્વોને જાળવી રાખે છે) સાથે.
વધુ વાંચો