શ્રેણી Sorghi જાતો

પેપર્મિન્ટ: શરીરને નુકસાન અને લાભો
પેપરમિન્ટ

પેપર્મિન્ટ: શરીરને નુકસાન અને લાભો

ઘણાં સદીઓ પહેલા આપણા છોડો દ્વારા ઉપયોગી વિવિધ ગુણધર્મો ઉપયોગી થઈ હતી, જ્યારે તેઓ વિવિધ રોગો માટે મૂળભૂત દવાઓ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા. આ સંદર્ભમાં કોઈ અપવાદ એ પેપરમિન્ટ નથી, જેમાં આરામદાયક અને બળતરા વિરોધી અસર હોય છે. આજકાલ, આ પ્લાન્ટ તેના અસાધારણ સુવાસ અને તકો (રસોઈ, દવા, પરફ્યુમરી અને મદ્યપાન કરનાર પીણા ઉદ્યોગમાં પણ વપરાય છે) માટે મૂલ્યવાન છે.

વધુ વાંચો
Sorghi જાતો

વર્ણન અને શેડોબેરી લોકપ્રિય જાતો લક્ષણો

ઇર્ગા - એક અનન્ય ઝાડી, અન્ય અદ્ભુત સુંદરતાથી અલગ. શેબ્સ શેડબેરી સૌથી દોષરહિત સુશોભન છોડમાંનું એક માનવામાં આવે છે, જેનાં ફળ, અન્ય વસ્તુઓની વચ્ચે, એક ઉત્તમ મીઠી સ્વાદ ધરાવે છે. ઇર્ગા પ્લાન્ટ ખૂબ જ નિષ્ઠુર છે, તેને જટિલ સંભાળ અને સતત દેખરેખની જરૂર નથી, તેથી, લગભગ તમામ ઉનાળાના નિવાસીઓ અને માળીઓ આનંદપૂર્વક પોતાનું પોતાનું વાવેતર કરે છે.
વધુ વાંચો