શ્રેણી ક્વેઈલ ઇંડા ઉકાળો

પાનખર સફરજનનાં વૃક્ષો: જાતો અને સંભાળની લાક્ષણિકતાઓથી પરિચિત
પાનખર સફરજન જાતો

પાનખર સફરજનનાં વૃક્ષો: જાતો અને સંભાળની લાક્ષણિકતાઓથી પરિચિત

તમારા બગીચામાં, આખા વર્ષ દરમિયાન તાજા ફળો પર તહેવાર કરવા માટે વિવિધ પાકના સમયગાળાના સફરજન હોવાનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે આપણે સફરજનના વૃક્ષો, તેમની લાક્ષણિકતાઓ, ફાયદા અને ગેરફાયદાઓની પાનખર જાતોના પ્રકાશનો ખૂબ કાળજીપૂર્વક સંપર્ક કર્યો છે. આ પ્રકારના વૃક્ષો અને ખાસ કરીને રોપાઓ રોપવાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપો.

વધુ વાંચો
ક્વેઈલ ઇંડા ઉકાળો

ક્વેઈલ ઇંડા કે યુવાન ક્વેઈલ કેવી રીતે મેળવવી?

પાળેલા ક્વેઈલ માદાઓની લાક્ષણિકતાઓમાંની એક એ છે કે સંવર્ધનના પરિણામ રૂપે, તેઓ ઇંડાને ઇંડામાંથી બહાર કાઢવાની સંભાવનાને સંપૂર્ણપણે ગુમાવી દે છે. એક વિકલ્પ તરીકે, તમે બટેર ઇંડાને સ્થાનિક કબૂતર, મરઘીઓ, મરઘીઓ હેઠળ મૂકી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, યુવાન મરઘાંને હચાવવા માટે ઇનક્યુબેટર્સના વિવિધ પ્રકારોનો ઉપયોગ કરો.
વધુ વાંચો