શ્રેણી સામગ્રી

પોલીકાર્બોનેટમાંથી ગ્રીનહાઉસ બનાવવાની પ્રક્રિયા તે જાતે કરો
સામગ્રી

પોલીકાર્બોનેટમાંથી ગ્રીનહાઉસ બનાવવાની પ્રક્રિયા તે જાતે કરો

અંગત રીતે ઉગાડવામાં આવતી શાકભાજીનો લાભ, ખાસ કરીને વહેલી વસંતઋતુમાં અને શિયાળામાં પણ, સાબિત થઈ શકતું નથી. તેથી, ઘણા ગ્રીનહાઉસના વિચાર પર આવે છે. તેને હસ્તગત કરવાનો નિર્ણય લેવાથી, બહુમતી પોતાનો પોતાનો હાથ સાથે પોલિકાર્બોનેટ ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનું નક્કી કરે છે, કારણ કે પોલિકાર્બોનેટ અન્ય સામગ્રી કરતા વધુ મજબૂત છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
સામગ્રી

તમારા ગ્રીનહાઉસ માટે પોલિકાર્બોનેટ કેવી રીતે પસંદ કરો

પોલિકાર્બોનેટમાં અનન્ય ગુણધર્મો છે, માનવ ગરમી માટે તેની ગરમી પ્રતિકાર અને સલામતી તે વાનગીઓના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. આ ઉપરાંત, સામગ્રી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓટોમોટિવ, બાંધકામમાં વપરાય છે. પોલિકાર્બોનેટમાંથી સૂર્યના રંગ, ગેઝબોસ, ગ્રીનહાઉસ અને વધુ ઉત્પાદન કરે છે.
વધુ વાંચો
સામગ્રી

પોલીકાર્બોનેટમાંથી ગ્રીનહાઉસ બનાવવાની પ્રક્રિયા તે જાતે કરો

અંગત રીતે ઉગાડવામાં આવતી શાકભાજીનો લાભ, ખાસ કરીને વહેલી વસંતઋતુમાં અને શિયાળામાં પણ, સાબિત થઈ શકતું નથી. તેથી, ઘણા ગ્રીનહાઉસના વિચાર પર આવે છે. તેને હસ્તગત કરવાનો નિર્ણય લેવાથી, બહુમતી પોતાનો પોતાનો હાથ સાથે પોલિકાર્બોનેટ ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનું નક્કી કરે છે, કારણ કે પોલિકાર્બોનેટ અન્ય સામગ્રી કરતા વધુ મજબૂત છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...