શ્રેણી દ્રાક્ષ સંભાળ

પાનખરમાં દ્રાક્ષની સંભાળ રાખવી: નિયમો અને ટિપ્સ
દ્રાક્ષ સંભાળ

પાનખરમાં દ્રાક્ષની સંભાળ રાખવી: નિયમો અને ટિપ્સ

પાનખરમાં વેલોને ખાસ કાળજી લેવાની જરૂર છે. તેણે પાકની પાકમાં તેની બધી તાકાત પહેલેથી આપી દીધી છે, અને ઉગાડનારનું મુખ્ય કાર્ય શિયાળાના આરામ માટે યોગ્ય રીતે પાક તૈયાર કરવાનું છે. ખાતરી કરો કે, તમે એક કરતાં વધુ વખત સાંભળ્યું છે કે એક ક્ષેત્રમાં દ્રાક્ષ લુપ્ત થઈ ગયા છે, અને પડોશીમાં તે એક સારી શિયાળો હતી. શા માટે તે ખરેખર માત્ર વિવિધ પર આધાર રાખે છે?

વધુ વાંચો
Загрузка...
દ્રાક્ષ સંભાળ

પાનખરમાં દ્રાક્ષની સંભાળ રાખવી: નિયમો અને ટિપ્સ

પાનખરમાં વેલોને ખાસ કાળજી લેવાની જરૂર છે. તેણે પાકની પાકમાં તેની બધી તાકાત પહેલેથી આપી દીધી છે, અને ઉગાડનારનું મુખ્ય કાર્ય શિયાળાના આરામ માટે યોગ્ય રીતે પાક તૈયાર કરવાનું છે. ખાતરી કરો કે, તમે એક કરતાં વધુ વખત સાંભળ્યું છે કે એક ક્ષેત્રમાં દ્રાક્ષ લુપ્ત થઈ ગયા છે, અને પડોશીમાં તે એક સારી શિયાળો હતી. શા માટે તે ખરેખર માત્ર વિવિધ પર આધાર રાખે છે?
વધુ વાંચો
દ્રાક્ષ સંભાળ

પાનખર માં દ્રાક્ષ ખાતર એક મહત્વપૂર્ણ અને નોંધપાત્ર પ્રવૃત્તિ છે.

બધા ઉનાળાના નિવાસીઓ તેમની સાઇટ પર રોપણી કરવાની યોજના ધરાવે છે. દ્રાક્ષનો ઝાડ એ એક છોડ છે જે સંપૂર્ણપણે પ્લોટને સજાવટ કરે છે, અને તેના વિકાસથી લાભ પણ આપે છે. દ્રાક્ષ એક ખૂબ જ પ્રાચીન પાક છે જે લોકો ખેતી કરે છે. પ્રાચીનકાળમાં આ છોડની ખેતી સંદર્ભો, ભૂમધ્ય સમુદ્ર નજીક, ક્રિમીયા અને મધ્ય એશિયામાં સ્થિત વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...