શ્રેણી એપલ વૃક્ષ ઉતરાણ સંભાળ

ઘોડાઓના શ્રેષ્ઠ સુટ્સનું વર્ણન
ઘોડો સુટ્સ

ઘોડાઓના શ્રેષ્ઠ સુટ્સનું વર્ણન

ઘોડાનું રંગ પ્રાણીની મુખ્ય લાક્ષણિકતા છે. આ લાક્ષણિકતા વારસાગત છે. દાવો ફક્ત ઘોડાના શરીરના રંગના આધારે જ નક્કી કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે ધ્યાનમાં રાખીને મેની, અંગ, પૂંછડી, આંખોનો રંગ પણ ધ્યાનમાં લે છે. સુટ્સનો વિભાગ ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે, કોઈ વિસંગતતાની છૂટ નથી. ખાડીના દાણાવાળા ઘોડો સફેદ મેની ઉગાડતા નથી અને લાલ ઘોડાઓમાં કાળા અંગો નથી.

વધુ વાંચો
એપલ વૃક્ષ ઉતરાણ સંભાળ

સફરજનના વૃક્ષોની સંભાળ અને રોપણી: મુખ્ય નિયમો

સફરજનને સૌથી વધુ લોકપ્રિય ફળોમાંનું એક માનવામાં આવે છે, તે બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવે છે. સ્વાદ માટે, તે મીઠી, ખાટા-મીઠી, ખાડા, સખત અને નરમ હોય છે, તે બધું વિવિધ પર આધારિત છે. જામ અને જામ સફરજન, કોમ્પોટ્સ, ફળોના પીણાં, રસ, મસાલા અને સરકોમાંથી બનાવવામાં આવે છે, તેમજ, સૂકી અને કાચા સ્વરૂપમાં ખાય છે.
વધુ વાંચો
એપલ વૃક્ષ ઉતરાણ સંભાળ

સાયબેરીયામાં કોલમર એપલ વૃક્ષો રોપવા અને કાળજી લેવાના નિયમો

સફરજનનાં વૃક્ષોની વિવિધ જાતોમાં, વસાહતી જાતિઓ તેમની ખાસ આકર્ષણ અને સૌંદર્યથી અલગ પડે છે. Более того, такие деревья приносят богатый урожай, а поскольку сортовое разнообразие яблонь достаточно велико, то они легко порадуют дачников не только вкусными (вкус у разных сортов может отличаться), но и красивыми разноцветными плодами.
વધુ વાંચો