શ્રેણી હેજ

એક variegated સોડ ની સંભાળ અને રોપણી માટે ટોચની ટીપ્સ
હેજ

એક variegated સોડ ની સંભાળ અને રોપણી માટે ટોચની ટીપ્સ

જીવંત વાડ બનાવવા માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય છોડમાંનું એક વૈવિધ્યસભર ઘાસ છે. આ વિશાળ ઝાડવાનો ઉપયોગ વારંવાર લેન્ડસ્કેપ ડિઝાઇનમાં થાય છે, અને તેના માટે ઘણાં કારણો છે. ડેરેન વેરિયેટેડ ઝડપથી વધે છે, તેજસ્વી, પાંદડાવાળા પાંદડા અને છાલનો અસામાન્ય રંગ છે. શહેરી બગીચાઓ અને બગીચાઓમાં તે ઘણી વખત મળી શકે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
હેજ

એક variegated સોડ ની સંભાળ અને રોપણી માટે ટોચની ટીપ્સ

જીવંત વાડ બનાવવા માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય છોડમાંનું એક વૈવિધ્યસભર ઘાસ છે. આ વિશાળ ઝાડવાનો ઉપયોગ વારંવાર લેન્ડસ્કેપ ડિઝાઇનમાં થાય છે, અને તેના માટે ઘણાં કારણો છે. ડેરેન વેરિયેટેડ ઝડપથી વધે છે, તેજસ્વી, પાંદડાવાળા પાંદડા અને છાલનો અસામાન્ય રંગ છે. શહેરી બગીચાઓ અને બગીચાઓમાં તે ઘણી વખત મળી શકે છે.
વધુ વાંચો
હેજ

કોરોનેટ ચુબુશ્નિક: બગીચામાં ઝાડની રોપણી અને કાળજી

કોરોનેટ ચુબુશનિક સફેદ સુગંધિત ફૂલોવાળા હોર્ટેન્સિયા કુટુંબનું ઓછું ઝાડુ છોડ છે. બીજું નામ બગીચો જાસ્મીન છે. મોટા ભાગે પશ્ચિમ યુરોપના દક્ષિણમાં જોવા મળે છે. આ પ્લાન્ટ ઢાકાને સુશોભિત કરવા માટે ખૂબ જ યોગ્ય છે, અને તેનું વર્ણન પણ દંભી માળીને ખુશ કરશે.
વધુ વાંચો
Загрузка...