શ્રેણી સ્વેત્લિન્કા

વિબુર્નમની જીવાતો અને રોગો સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો
સ્વેત્લિન્કા

વિબુર્નમની જીવાતો અને રોગો સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો

કાલિના ઝાડ જેવા બધા માટે જાણીતી છે, જે આપણને હીલિંગ ગુણધર્મો સાથે બેરી આપે છે. પરંતુ કાલીના કેટલીકવાર જંતુઓ અને રોગોને દૂર કરે છે. તેઓ તેને ઘણી મુશ્કેલીઓ આપે છે: તેઓ પાનખરની માત્રાને પ્રતિકૂળ અસર કરતાં પાંદડા અને ફૂલો ખાય છે અને નુકસાન કરે છે. વિબુર્નમ જંતુઓ અને તેમને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી કેલિનોસ પર્ણ ભમરો પર્ણ ભૃંગ વાવેતર વાઇનર્નમ છોડને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી શકે છે, અને આ જંતુઓ સામેની લડાઈ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
સ્વેત્લિન્કા

વર્ણન, નિવારણ અને મુખ્ય રોગો શતાવરીનો ઉપચાર

ઘણા ફૂલોના નિષ્ણાતો ફરિયાદ કરે છે કે શતાવરીનો રંગ પીળો અને વરસાદી હોય છે, તેથી આ લેખ તમને એક બીમાર છોડ સાથે શું કરવું તે અને આ રોગના ઉદ્દેશક એજન્ટને કેવી રીતે ઓળખવું તે માટે રચાયેલ છે. Возможные проблемы и болезни аспарагуса, методы лечения Аспарагус относится к семейству спаржевых. Это многолетняя лиана, которая имеет тонкие гибкие стебли и листовидные побеги, напоминающие иголки.
વધુ વાંચો
સ્વેત્લિન્કા

વિબુર્નમની જીવાતો અને રોગો સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો

કાલિના ઝાડ જેવા બધા માટે જાણીતી છે, જે આપણને હીલિંગ ગુણધર્મો સાથે બેરી આપે છે. પરંતુ કાલીના કેટલીકવાર જંતુઓ અને રોગોને દૂર કરે છે. તેઓ તેને ઘણી મુશ્કેલીઓ આપે છે: તેઓ પાનખરની માત્રાને પ્રતિકૂળ અસર કરતાં પાંદડા અને ફૂલો ખાય છે અને નુકસાન કરે છે. વિબુર્નમ જંતુઓ અને તેમને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી કેલિનોસ પર્ણ ભમરો પર્ણ ભૃંગ વાવેતર વાઇનર્નમ છોડને સંપૂર્ણપણે નાશ કરી શકે છે, અને આ જંતુઓ સામેની લડાઈ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...