શ્રેણી કાળા જીરું

કાળા જીરુંના રાસાયણિક અને વિટામિન સંયોજન
કાળા જીરું

કાળા જીરુંના રાસાયણિક અને વિટામિન સંયોજન

કાળો જીરું એક પૌષ્ટિક અને ઔષધીય વનસ્પતિ તરીકે પ્રાચીન સમયના લોકો માટે જાણીતું છે. આ લેખ છોડ, તેની રચના, ઉપયોગો અને ઉપયોગી ગુણધર્મો વિશે વિગતવાર વર્ણન આપે છે. કાળા જીરુંનું વર્ણન અને લાક્ષણિકતાઓ બટરકપ્સના પરિવારનું આ ઔષધ વાર્ષિક વાર્ષિક 40 સે.મી. જેટલું વધે છે. રુટ સિસ્ટમ મુખ્ય, ફ્યુસફોર્મ છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
કાળા જીરું

બાળકો માટે કાળા જીરું તેલના ઉપયોગની સુવિધાઓ

પ્રાચીન સમયથી, કાળા જીરું તેલ સૌથી અસરકારક દવા માનવામાં આવતું હતું, જે મૃત્યુ માટે ઉપચારની શક્તિથી બહાર હતું. આધુનિક દવા રોગનિવારક અને પ્રોફીલેક્ટિક હેતુઓ માટે વિવિધ રોગોથી ભલામણ કરે છે. આ ઉત્પાદનની વિશિષ્ટતા શું છે, બાળરોગમાં તેના ઉપયોગની કઈ પદ્ધતિઓ છે, તે કયા વયથી અરજી કરવી શક્ય છે અને કોની માટે વિરોધાભાસ છે - આ લેખથી વધુ વિશે જાણો.
વધુ વાંચો
કાળા જીરું

કાળા જીરુંના રાસાયણિક અને વિટામિન સંયોજન

કાળો જીરું એક પૌષ્ટિક અને ઔષધીય વનસ્પતિ તરીકે પ્રાચીન સમયના લોકો માટે જાણીતું છે. આ લેખ છોડ, તેની રચના, ઉપયોગો અને ઉપયોગી ગુણધર્મો વિશે વિગતવાર વર્ણન આપે છે. કાળા જીરુંનું વર્ણન અને લાક્ષણિકતાઓ બટરકપ્સના પરિવારનું આ ઔષધ વાર્ષિક વાર્ષિક 40 સે.મી. જેટલું વધે છે. રુટ સિસ્ટમ મુખ્ય, ફ્યુસફોર્મ છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...