શ્રેણી આવશ્યક તેલ

જળરોધકની અરજી અને ફાયદાકારક ગુણધર્મો
આવશ્યક તેલ

જળરોધકની અરજી અને ફાયદાકારક ગુણધર્મો

બગીચા અને ઇન્ડોર છોડો વચ્ચે, વોટરસેસ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યું છે - એક અત્યંત અસામાન્ય પ્લાન્ટ જેમાં સમૃદ્ધ વિટામિન રચના અને અસામાન્ય સ્વાદ હોય છે. તેથી, નીચે આપણે વોટર્રેસ અને તેના અન્ય લક્ષણોની હીલિંગ ગુણધર્મો વિશે જણાવીએ છીએ. વોટર્રેસની રાસાયણિક રચના પ્રથમ જગ્યાએ વોટરસેસનો ઉપયોગ તેના સમૃદ્ધ વિટામિન અને ખનિજ રચના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે, જે આ પ્લાન્ટના અસામાન્ય સ્વાદને કારણે થાય છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
આવશ્યક તેલ

જળરોધકની અરજી અને ફાયદાકારક ગુણધર્મો

બગીચા અને ઇન્ડોર છોડો વચ્ચે, વોટરસેસ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યું છે - એક અત્યંત અસામાન્ય પ્લાન્ટ જેમાં સમૃદ્ધ વિટામિન રચના અને અસામાન્ય સ્વાદ હોય છે. તેથી, નીચે આપણે વોટર્રેસ અને તેના અન્ય લક્ષણોની હીલિંગ ગુણધર્મો વિશે જણાવીએ છીએ. વોટર્રેસની રાસાયણિક રચના પ્રથમ જગ્યાએ વોટરસેસનો ઉપયોગ તેના સમૃદ્ધ વિટામિન અને ખનિજ રચના દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે, જે આ પ્લાન્ટના અસામાન્ય સ્વાદને કારણે થાય છે.
વધુ વાંચો
આવશ્યક તેલ

ઓરેગન તેલ: ઉપયોગી ગુણધર્મો અને એપ્લિકેશન

યુરોપીયન રીતે તે સુંદર જાપાનમાં બોલવામાં આવે છે - ઓરેગોનો અને અમારી મતે - ઓરેગો, અને સૌથી સામાન્ય. પ્રાચીન ગ્રીક પણ આ પ્લાન્ટના બીજમાંથી તેલ કચડી નાખવાના વિચાર સાથે આવ્યા હતા, જેનો રોજિંદા જીવન અને યુદ્ધમાં વ્યાપકપણે અને સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ થતો હતો. આજે, ચાર હજાર વર્ષ પછી, ઓરેગોનો તેલ હજુ પણ છે, જેમ કે, તે વલણમાં, તેના વલણને વધુ અને વધુ પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે તે ખરેખર એક ઉત્પાદન છે, તે ઘણાં સંદર્ભમાં નોંધપાત્ર છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...