શ્રેણી સ્વીટ ચેરી કાપણી

લક્ષણો કાપણી ચેરી
સ્વીટ ચેરી કાપણી

લક્ષણો કાપણી ચેરી

મીઠી ચેરીઓ અનુભવી માળીના બગીચામાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે, અને જે લોકો તેને પહેલી વખત રોપવાનો નિર્ણય કરે છે, કારણ કે લાક્ષણિક સ્વાદયુક્ત સ્વાદ પુખ્ત અને બાળકો બંને સાથે ખૂબ લોકપ્રિય છે. સુંદર મીઠી ચેરી વૃક્ષોના ગુણવત્તાયુક્ત ફળો માટે અમને આનંદ કરવા માટે, અમને વૃક્ષની યોગ્ય કાળજીની જરૂર છે. અને આ માત્ર પાણી અને ખોદકામ જ નથી, પણ સમયસર કાપણી પણ કરે છે, જે નુકસાન ન પહોંચાડે, પણ છોડની ઉપજ અને દીર્ધાયુષ્ય વધારવામાં પણ મદદ કરે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
સ્વીટ ચેરી કાપણી

લક્ષણો કાપણી ચેરી

મીઠી ચેરીઓ અનુભવી માળીના બગીચામાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન ધરાવે છે, અને જે લોકો તેને પહેલી વખત રોપવાનો નિર્ણય કરે છે, કારણ કે લાક્ષણિક સ્વાદયુક્ત સ્વાદ પુખ્ત અને બાળકો બંને સાથે ખૂબ લોકપ્રિય છે. સુંદર મીઠી ચેરી વૃક્ષોના ગુણવત્તાયુક્ત ફળો માટે અમને આનંદ કરવા માટે, અમને વૃક્ષની યોગ્ય કાળજીની જરૂર છે. અને આ માત્ર પાણી અને ખોદકામ જ નથી, પણ સમયસર કાપણી પણ કરે છે, જે નુકસાન ન પહોંચાડે, પણ છોડની ઉપજ અને દીર્ધાયુષ્ય વધારવામાં પણ મદદ કરે છે.
વધુ વાંચો
સ્વીટ ચેરી કાપણી

મીઠી ચેરી પાનખર વૃક્ષ કાળજી માટે નિયમો

પાનખરમાં, જ્યારે છેલ્લી પાંદડીઓ ચેરીઓમાંથી ઉડાવવામાં આવે છે અને વૃક્ષ શિયાળામાં આરામ માટે તૈયાર થાય છે, માળીને શાંતિ વિશે ભૂલી જવું જોઈએ. છેવટે, આ તે સમય છે જ્યારે વૃક્ષને ઘણી કાળજી, ખેડાણ, કાપણી શાખાઓ અને શિયાળાના હિમના રક્ષણથી રક્ષણ મળે છે. પાનખર અવધિમાં ચેરીઓની સંભાળ માટે નીચે આપેલા માર્ગદર્શિકા છે, જેના દ્વારા તમે તમારા બગીચાને સરળતાથી અને ઝડપથી ગોઠવી શકો છો.
વધુ વાંચો
Загрузка...