શ્રેણી ક્વાર્ન્ટસ

બીજ માંથી વધતી જતી કેરેન્ટસ
ક્વાર્ન્ટસ

બીજ માંથી વધતી જતી કેરેન્ટસ

તેજસ્વી અને આકર્ષક મોટેભાગે લેન્ડસ્કેપ ડિઝાઇનમાં ખુલ્લા ટેરેસ અને વરંડાના બાહ્ય સરંજામના તત્વ તરીકે તેમજ તમારા ઘર અથવા ઑફિસ આંતરિક માટે સુશોભન તરીકે જોવામાં આવે છે. ગ્રીકમાંથી અનુવાદિત આ "સ્પષ્ટ, સ્વચ્છ", ફૂલો એક મોહક દેખાવ ધરાવે છે, તેને ન્યૂનતમ કાળજીની જરૂર છે અને લગભગ આખું વર્ષ તેમની સુંદરતાથી ખુશ થવા માટે તૈયાર છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ક્વાર્ન્ટસ

બીજ માંથી વધતી જતી કેરેન્ટસ

તેજસ્વી અને આકર્ષક મોટેભાગે લેન્ડસ્કેપ ડિઝાઇનમાં ખુલ્લા ટેરેસ અને વરંડાના બાહ્ય સરંજામના તત્વ તરીકે તેમજ તમારા ઘર અથવા ઑફિસ આંતરિક માટે સુશોભન તરીકે જોવામાં આવે છે. ગ્રીકમાંથી અનુવાદિત આ "સ્પષ્ટ, સ્વચ્છ", ફૂલો એક મોહક દેખાવ ધરાવે છે, તેને ન્યૂનતમ કાળજીની જરૂર છે અને લગભગ આખું વર્ષ તેમની સુંદરતાથી ખુશ થવા માટે તૈયાર છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...