શ્રેણી ઉપયોગી જરદાળુ

જરદાળુ ઉપયોગી અને હીલિંગ ગુણધર્મો
ઉપયોગી જરદાળુ

જરદાળુ ઉપયોગી અને હીલિંગ ગુણધર્મો

જરદાળુ એ એક તેજસ્વી ખાંડના ફળ છે જે ભૂખ સંતોષે છે અને તેમાં ઘણા બધા ઉપયોગી તત્વો છે. તેનું વિતરણ ચાઇનાથી શરૂ થયું હતું, જોકે જરદાળુ આર્મેનિયાથી સ્લેવમાં આવ્યું હતું. જરદાળુ ના રાસાયણિક રચના જરદાળુ ના બધા ભાગો ખૂબ ઉદાર રાસાયણિક રચના છે. છાલ tannins સમૃદ્ધ છે, લાકડું flavonoids છે, પાંદડા ફેનોલ કાર્બોનિક અને ascorbic એસિડ સમાવે છે, અને ફૂલો કેરોટિન સમાવે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ઉપયોગી જરદાળુ

જરદાળુ ઉપયોગી અને હીલિંગ ગુણધર્મો

જરદાળુ એ એક તેજસ્વી ખાંડના ફળ છે જે ભૂખ સંતોષે છે અને તેમાં ઘણા બધા ઉપયોગી તત્વો છે. તેનું વિતરણ ચાઇનાથી શરૂ થયું હતું, જોકે જરદાળુ આર્મેનિયાથી સ્લેવમાં આવ્યું હતું. જરદાળુ ના રાસાયણિક રચના જરદાળુ ના બધા ભાગો ખૂબ ઉદાર રાસાયણિક રચના છે. છાલ tannins સમૃદ્ધ છે, લાકડું flavonoids છે, પાંદડા ફેનોલ કાર્બોનિક અને ascorbic એસિડ સમાવે છે, અને ફૂલો કેરોટિન સમાવે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...