શ્રેણી હંસ બિમારીઓ

હંસમાં ઝાડાને કેવી રીતે સારવાર કરવી
હંસ બિમારીઓ

હંસમાં ઝાડાને કેવી રીતે સારવાર કરવી

ઘણા ખાનગી ખેતરોમાં હંસની જાતિ. તમારે જાણવાની જરૂર છે કે આ પક્ષી અયોગ્ય સંભાળવાળા વિવિધ રોગો માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. સૌથી સામાન્યમાંના એકને ધ્યાનમાં લો - ડાયેરીઆ, જેને વ્યક્તિથી ધ્યાનની જરૂર છે, કારણ કે તે ઘણીવાર ગંભીર ચેપનો સંકેત આપે છે. હંસ ડાયરીઆ હંસ, બધા જીવંત પ્રાણીઓની જેમ, કાળજી અને આરામદાયક જાળવણીની જરૂર છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
હંસ બિમારીઓ

હંસ બીમાર કેમ છે: રોગોની સૂચિ અને તેમની સારવારની પદ્ધતિઓ

ખેડૂતો માટે હંસની રોગો એક ખૂબ જ મુશ્કેલ સમસ્યા છે. વિવિધ રોગો પશુઓમાં હંસની સંખ્યાને ખૂબ ખરાબ રીતે અસર કરે છે, અને તે બંને સામગ્રી અને સૌંદર્યલક્ષી નુકસાનને પણ અસર કરે છે. બધા જાણીતા ખેડૂતો જાણે છે કે નુકસાનને ગણતરીના પરિણામ રૂપે રોગ અટકાવવાનું વધુ સારું છે. અન્ય મરઘાંની તુલનામાં, હંસ વિવિધ રોગો માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે.
વધુ વાંચો
હંસ બિમારીઓ

હંસ રોગો: ચેપી અને બિન ચેપી

બધા પ્રાણીઓની જેમ, મરઘાં રોગો અને વાયરસ માટે પણ સંવેદનશીલ છે. હંસ રોગો હોસ્ટની સૌથી મોટી સમસ્યાઓમાંની એક છે. તેઓ પક્ષીઓની સ્થિતિ પર પ્રતિકૂળ અસર કરે છે અને નરકની સંખ્યાને નકારાત્મક અસર કરે છે. કેમ કે આ પક્ષીઓ વાઇરસ માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે, તે જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તેઓ કયા બિમારીઓનો સામનો કરે છે, તેમના સંકેતો શું છે અને તેમને કયા સારવારની જરૂર પડી શકે છે.
વધુ વાંચો
હંસ બિમારીઓ

હંસમાં ઝાડાને કેવી રીતે સારવાર કરવી

ઘણા ખાનગી ખેતરોમાં હંસની જાતિ. તમારે જાણવાની જરૂર છે કે આ પક્ષી અયોગ્ય સંભાળવાળા વિવિધ રોગો માટે સૌથી વધુ સંવેદનશીલ છે. સૌથી સામાન્યમાંના એકને ધ્યાનમાં લો - ડાયેરીઆ, જેને વ્યક્તિથી ધ્યાનની જરૂર છે, કારણ કે તે ઘણીવાર ગંભીર ચેપનો સંકેત આપે છે. હંસ ડાયરીઆ હંસ, બધા જીવંત પ્રાણીઓની જેમ, કાળજી અને આરામદાયક જાળવણીની જરૂર છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...