શ્રેણી પેટુનિઆ

ઘર પર પેટ્યુનીયા વધતી જતી
પેટુનિઆ

ઘર પર પેટ્યુનીયા વધતી જતી

ઇન્ડોર છોડના લગભગ બધા પ્રેમીઓ unpretentious petunias પરિચિત છે. તે ઘણી વાર બાલ્કની અને લોગગીસ પર જોવા મળતા બગીચાઓ, ચોરસમાં મળી શકે છે. ખુલ્લી હવામાં સામાન્ય રીતે સરળ પેટ્યુનિયા વાવે છે. પવન અથવા વરસાદના પ્રભાવ હેઠળ ટેરી જાતો ઝડપથી ફેડ અને તેમની બધી સુંદરતા ગુમાવે છે. ઘર પર પેટ્યુનીયા વધવું અને તેની કાળજી કરવી સરળ છે; તમારે માત્ર કેટલાક નિયમોને અનુસરવાની જરૂર છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
પેટુનિઆ

ઘર પર પેટ્યુનીયા વધતી જતી

ઇન્ડોર છોડના લગભગ બધા પ્રેમીઓ unpretentious petunias પરિચિત છે. તે ઘણી વાર બાલ્કની અને લોગગીસ પર જોવા મળતા બગીચાઓ, ચોરસમાં મળી શકે છે. ખુલ્લી હવામાં સામાન્ય રીતે સરળ પેટ્યુનિયા વાવે છે. પવન અથવા વરસાદના પ્રભાવ હેઠળ ટેરી જાતો ઝડપથી ફેડ અને તેમની બધી સુંદરતા ગુમાવે છે. ઘર પર પેટ્યુનીયા વધવું અને તેની કાળજી કરવી સરળ છે; તમારે માત્ર કેટલાક નિયમોને અનુસરવાની જરૂર છે.
વધુ વાંચો
પેટુનિઆ

પેટ્યુનિયા ખાતર રહસ્યો: પુષ્કળ ફૂલો માટે છોડને કેવી રીતે ખોરાક આપવો

વસંત અને ઉનાળામાં, તમે કંઇક સુંદર સાથે તમારી આંખોને ખુશ કરવા માંગો છો, તમારા યાર્ડ, બાલ્કની અને ફૂલો સાથેની વિંડોની સુશોભિત કરો, તમારી આસપાસ આરામ કરો અને સૌંદર્યનો આનંદ લો. ત્યાં વનસ્પતિ જાતિઓની વિશાળ સંખ્યા છે. તમે તેને જાતે ઉગાડી શકો છો અથવા પોટ્સમાં વાવેતર કરી શકો છો. તેની વિવિધતામાં સૌપ્રથમ સ્થાન, રંગ અને સૌંદર્યના સમૃદ્ધ રંગની પેટુનીયા છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...