શ્રેણી દ્રાક્ષની જાતો

વર્ણસંકર સ્વરૂપના દ્રાક્ષ "ઝિલ્ગા"
દ્રાક્ષની જાતો

વર્ણસંકર સ્વરૂપના દ્રાક્ષ "ઝિલ્ગા"

પ્રારંભિક પાકેલા દ્રાક્ષ વિવિધ "ઝિલ્ગા" ના મોટા બેરી બાલ્ટિક, બેલારુસિયન, નોર્વેજીયન, સ્વીડિશ અને કેનેડિયન વાઇનગ્રોવર્સમાં લોકપ્રિય છે. વર્ણસંકરતા, ઉચ્ચ હિમ પ્રતિકાર અને ખેતીની સરળતાને કારણે વર્ણસંકરએ વૈશ્વિક માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છે. વિવિધતા માટેના ફાયદા, ગેરફાયદા અને સુવિધાઓની ચર્ચા આગળ ચર્ચા કરવામાં આવશે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
દ્રાક્ષની જાતો

કોમ્પોટમાંથી વાઇન કેવી રીતે બનાવવું

હોમમેઇડ વાઇન કંપોટે ટર્ટ સ્વાદવાળા પીણાંના ઘણા પ્રેમીઓની પ્રશંસા કરી. દરેક ગૃહિણીને બેરી અથવા ફળના કેનમાં અથવા તાજા પીણાવાળા પીણાના આથોની સમસ્યાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. સમય જતા, ખુલ્લા જારમાં મીઠી પીણું એક લાક્ષણિક ગંધ અને સ્વાદ મેળવે છે. જો કે, દરેકએ "બગડેલ" સામાન્ય પીણાના આધારે વિશિષ્ટ બેરી વાઇન બનાવવાની શક્યતા વિશે અનુમાન લગાવ્યું નથી.
વધુ વાંચો
દ્રાક્ષની જાતો

વર્ણસંકર સ્વરૂપના દ્રાક્ષ "ઝિલ્ગા"

પ્રારંભિક પાકેલા દ્રાક્ષ વિવિધ "ઝિલ્ગા" ના મોટા બેરી બાલ્ટિક, બેલારુસિયન, નોર્વેજીયન, સ્વીડિશ અને કેનેડિયન વાઇનગ્રોવર્સમાં લોકપ્રિય છે. વર્ણસંકરતા, ઉચ્ચ હિમ પ્રતિકાર અને ખેતીની સરળતાને કારણે વર્ણસંકરએ વૈશ્વિક માન્યતા પ્રાપ્ત કરી છે. વિવિધતા માટેના ફાયદા, ગેરફાયદા અને સુવિધાઓની ચર્ચા આગળ ચર્ચા કરવામાં આવશે.
વધુ વાંચો
Загрузка...