શ્રેણી ડાઇકોન

અમે શિયાળામાં, વાનગીઓ માટે ડાઇકોનને જાળવી રાખીએ છીએ
ડાઇકોન

અમે શિયાળામાં, વાનગીઓ માટે ડાઇકોનને જાળવી રાખીએ છીએ

Radish એક વર્ષ રાઉન્ડમાં ઉત્પાદન છે. જોકે, તેમાં ઉનાળાની મોસમમાં વધુ ઉપયોગી ઘટકો છે. રુટના ફાયદાને બચાવવા માટે શિયાળા માટે કાપણી કરી શકાય છે. અને ડાઇકોનની મીઠી વિવિધતાને કેવી રીતે સાચવી શકાય, આ લેખમાં વધુ ધ્યાનમાં લો. શરીર ડાઇકોન માટે ફાયદા - મૂળ વનસ્પતિ, મૂળાની એનાલોગ. તમે આ વનસ્પતિના ફાયદા વિશે પુસ્તકો લખી શકો છો: ડાઇકોનમાં વિટામીન બીની સંપૂર્ણ સૂચિ શામેલ છે (બી 1 થી બી 12 સુધી).

વધુ વાંચો
Загрузка...
ડાઇકોન

ડાઈકોન માટે એક મોટી મૂળી, વાવેતર અને સંભાળ કેવી રીતે વધવી

આ લેખમાં અમે તમને ડાઇકોન વિશે જણાવવા માંગીએ છીએ - મૂળ પાક, જે પૂર્વમાં ખૂબ પ્રખ્યાત છે અને ધીમે ધીમે સ્થાનિક ખેડૂતોનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનું પ્રારંભ કરે છે. ડાઇકોન શું છે, આ પ્લાન્ટ માટે રોપણી અને કાળજી લેવાની વાતો શું છે અને તેના વાવેતર અને સંગ્રહના સમય વિશે શું કહેવામાં આવે છે, તમે થોડીવારમાં જાણશો.
વધુ વાંચો
ડાઇકોન

અમે શિયાળામાં, વાનગીઓ માટે ડાઇકોનને જાળવી રાખીએ છીએ

Radish એક વર્ષ રાઉન્ડમાં ઉત્પાદન છે. જોકે, તેમાં ઉનાળાની મોસમમાં વધુ ઉપયોગી ઘટકો છે. રુટના ફાયદાને બચાવવા માટે શિયાળા માટે કાપણી કરી શકાય છે. અને ડાઇકોનની મીઠી વિવિધતાને કેવી રીતે સાચવી શકાય, આ લેખમાં વધુ ધ્યાનમાં લો. શરીર ડાઇકોન માટે ફાયદા - મૂળ વનસ્પતિ, મૂળાની એનાલોગ. તમે આ વનસ્પતિના ફાયદા વિશે પુસ્તકો લખી શકો છો: ડાઇકોનમાં વિટામીન બીની સંપૂર્ણ સૂચિ શામેલ છે (બી 1 થી બી 12 સુધી).
વધુ વાંચો
Загрузка...