શ્રેણી સફેદ આનંદ

પાનખર સફરજનનાં વૃક્ષો: જાતો અને સંભાળની લાક્ષણિકતાઓથી પરિચિત
પાનખર સફરજન જાતો

પાનખર સફરજનનાં વૃક્ષો: જાતો અને સંભાળની લાક્ષણિકતાઓથી પરિચિત

તમારા બગીચામાં, આખા વર્ષ દરમિયાન તાજા ફળો પર તહેવાર કરવા માટે વિવિધ પાકના સમયગાળાના સફરજન હોવાનું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે આપણે સફરજનના વૃક્ષો, તેમની લાક્ષણિકતાઓ, ફાયદા અને ગેરફાયદાઓની પાનખર જાતોના પ્રકાશનો ખૂબ કાળજીપૂર્વક સંપર્ક કર્યો છે. આ પ્રકારના વૃક્ષો અને ખાસ કરીને રોપાઓ રોપવાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પર ધ્યાન આપો.

વધુ વાંચો
સફેદ આનંદ

આપણે ટેબલ દ્રાક્ષથી પરિચિત છીએ

કોષ્ટકના દ્રાક્ષના બચ્ચા બેરી અને લાકડાના મીઠાસના ભવ્ય દેખાવ સાથે કોઈપણ કોષ્ટકને શણગારવામાં સક્ષમ છે. તમારા વાઇનયાર્ડમાં તમે કઈ પ્રકારની વૃદ્ધિ કરવા માંગો છો તે નક્કી કરવાનું સરળ બનાવવા માટે, તમારે ઘણાં વિકલ્પોની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે અને તમારા સ્વાદ અને આ ક્ષેત્રના આબોહવાને શ્રેષ્ઠ રૂપે પસંદ કરે છે.
વધુ વાંચો