શ્રેણી રુબર્બ

શિયાળો માટે રેવંચી લણણી: શાકભાજીને કેવી રીતે બચાવવા
રુબર્બ

શિયાળો માટે રેવંચી લણણી: શાકભાજીને કેવી રીતે બચાવવા

તેના અસામાન્ય સ્વાદ માટે આભાર, રેવંચે ઘણા ચાહકોને પ્રાપ્ત કર્યા છે. 40 લોકપ્રિય વનસ્પતિ પ્રજાતિઓમાં, માત્ર 6 પાકની હેતુઓ માટે ઉગાડવામાં આવે છે. સૌથી સામાન્ય છે: વાવી, પેટિઓલેટ અને કોમ્પેક્ટ શાકભાજી. રુંવાટી બચાવવા અને શિયાળામાં માટે વિટામિન્સનો ભાગ મેળવવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો હોમમેઇડ છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
રુબર્બ

સુંદર અને ઉપયોગી, બગીચામાં ઔષધિઓ સાથે ફૂલ પથારી કેવી રીતે બનાવવું

કોઈપણ વાનગી મસાલાની મદદથી શુદ્ધ સ્વાદ ઉમેરી શકે છે. તેઓ કોઈપણ સ્ટોરમાં ખરીદી શકાય છે, પરંતુ મોટેભાગે શિયાળા દરમિયાન તાજા શાકભાજી સારા ભાવે શોધી શકાય છે. અમે તમારા ધ્યાન પર મસાલેદાર ઔષધોની સૂચિ પ્રદાન કરીએ છીએ, જે તમારી દખા પર કરી શકાય છે. મસાલેદાર વનસ્પતિ ક્યાં મૂકવા માટે તમે ગમે ત્યાં મસાલેદાર જડીબુટ્ટીઓ મૂકી શકો છો, મુખ્ય વસ્તુ વિટામિન્સના રોપાઓના સ્કેલ નક્કી કરવા માટે છે.
વધુ વાંચો
રુબર્બ

શિયાળો માટે રેવંચી લણણી: શાકભાજીને કેવી રીતે બચાવવા

તેના અસામાન્ય સ્વાદ માટે આભાર, રેવંચે ઘણા ચાહકોને પ્રાપ્ત કર્યા છે. 40 લોકપ્રિય વનસ્પતિ પ્રજાતિઓમાં, માત્ર 6 પાકની હેતુઓ માટે ઉગાડવામાં આવે છે. સૌથી સામાન્ય છે: વાવી, પેટિઓલેટ અને કોમ્પેક્ટ શાકભાજી. રુંવાટી બચાવવા અને શિયાળામાં માટે વિટામિન્સનો ભાગ મેળવવાનો શ્રેષ્ઠ રસ્તો હોમમેઇડ છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...