શ્રેણી પેવિંગ સ્લેબ

દેશમાં પેવિંગ સ્લેબ કેવી રીતે મૂકવું
પેવિંગ સ્લેબ

દેશમાં પેવિંગ સ્લેબ કેવી રીતે મૂકવું

ઘણાં કોટેજ પર તમે પેવેલમેન્ટ ટાઈલ્ડ જોઈ શકો છો. ફોલિંગ સ્લેબવાળા દેશના રસ્તાઓનું સમાપ્ત કરવું એ ઘરની નજીકના પ્રદેશની વ્યવસ્થા કરવાની જગ્યાએ વ્યવહારુ અને પ્રખ્યાત રીત છે, તેથી પ્રશ્ન "હું મારા પોતાના હાથથી ટાઇલ કેવી રીતે મૂકી શકું?" ઘણી વાર થાય છે. દેશમાં ટાઇલ કેવી રીતે પસંદ કરવી તે દેશના ટ્રૅકનો પ્રકાર પસંદ કરતી વખતે (સ્લેબને ફરવાથી) તમારે નિર્માણની સામગ્રી પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
પેવિંગ સ્લેબ

ઉપનગરીય વિસ્તાર માટે કેવી રીતે મોલ્ડ પેવિંગ ટાઇલ્સ

ઉનાળાના કુટીર અથવા દેશના ગૃહ પરના ટ્રેકને સજ્જ કરવું, દરેક જણ ઇચ્છે છે કે તે માત્ર કાર્યાત્મક નહીં પણ લેન્ડસ્કેપની એકંદર ડિઝાઇનમાં પણ ફિટ થાય. જમણી ટાઇલ શોધવું હંમેશાં કામ કરતું નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, ઘણાં લોકો પોતાના હાથથી ઘરે પેવિંગ સ્લેબ બનાવવાનું નક્કી કરે છે.
વધુ વાંચો
પેવિંગ સ્લેબ

દેશમાં પેવિંગ સ્લેબ કેવી રીતે મૂકવું

ઘણાં કોટેજ પર તમે પેવેલમેન્ટ ટાઈલ્ડ જોઈ શકો છો. ફોલિંગ સ્લેબવાળા દેશના રસ્તાઓનું સમાપ્ત કરવું એ ઘરની નજીકના પ્રદેશની વ્યવસ્થા કરવાની જગ્યાએ વ્યવહારુ અને પ્રખ્યાત રીત છે, તેથી પ્રશ્ન "હું મારા પોતાના હાથથી ટાઇલ કેવી રીતે મૂકી શકું?" ઘણી વાર થાય છે. દેશમાં ટાઇલ કેવી રીતે પસંદ કરવી તે દેશના ટ્રૅકનો પ્રકાર પસંદ કરતી વખતે (સ્લેબને ફરવાથી) તમારે નિર્માણની સામગ્રી પર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...