શ્રેણી મોટા કોળા

મોટા કોળાના વિવિધતા: લોકપ્રિય જાતોનું વર્ણન અને ફોટો
મોટા કોળા

મોટા કોળાના વિવિધતા: લોકપ્રિય જાતોનું વર્ણન અને ફોટો

કોળુ એક અનન્ય પ્રોડક્ટ છે, જે બાળક અને આહાર ખોરાક માટે જરૂરી છે, પોષક તત્વો, વિટામિન્સ અને માઇક્રોલેમેન્ટ્સનો સંગ્રહસ્થાન. અમારા અક્ષાંશોમાં, ત્રણ પ્રકારના કોળા મુખ્યત્વે ઉગાડવામાં આવે છે: હાર્ડ-સામનો, જાયફળ અને મોટા ફ્રુટેડ. તે પલ્પ, સ્વાદના કદ અને ચામડીની નરમતાના આધારે બદલાય છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
મોટા કોળા

મોટા કોળાના વિવિધતા: લોકપ્રિય જાતોનું વર્ણન અને ફોટો

કોળુ એક અનન્ય પ્રોડક્ટ છે, જે બાળક અને આહાર ખોરાક માટે જરૂરી છે, પોષક તત્વો, વિટામિન્સ અને માઇક્રોલેમેન્ટ્સનો સંગ્રહસ્થાન. અમારા અક્ષાંશોમાં, ત્રણ પ્રકારના કોળા મુખ્યત્વે ઉગાડવામાં આવે છે: હાર્ડ-સામનો, જાયફળ અને મોટા ફ્રુટેડ. તે પલ્પ, સ્વાદના કદ અને ચામડીની નરમતાના આધારે બદલાય છે.
વધુ વાંચો
મોટા કોળા

બગીચામાં વધતી લેગરેરી: એક બોટલની વાવણી માટે કાળજી અને કાળજી

અસામાન્ય નામવાળા પ્લાન્ટમાં ઓછામાં ઓછા અસામાન્ય ગુણધર્મો હોય છે. તેનો ઉપયોગ માત્ર ખોરાક માટે જ નહીં, ભાગોમાં ફળોને દૂર કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે પોતે વિચિત્ર સ્વરૂપ ધરાવે છે. દરેક માળી લેજનિયાના ખેતી પર લેતી નથી, અને દરેકને તે શું છે તે જાણે છે. પરંતુ કામના પરિણામો હંમેશાં આકર્ષક છે. લેજેરિયા: સંસ્કૃતિનું વર્ણન. ઘણા લોકો લેગેરિયાને અન્ય નામો હેઠળ જાણે છે: વિએટનામી ઝુકિની, ભારતીય કાકડી, કેલાબશ, બોટલ, બોટલ ગોઉર્ડ અને અન્ય.
વધુ વાંચો
Загрузка...