શ્રેણી પિઅર કાપણી

PEAR યોગ્ય રીતે આનુષંગિક બાબતો: લક્ષણો આનુષંગિક બાબતો, યોજના, સાધનો
પિઅર કાપણી

PEAR યોગ્ય રીતે આનુષંગિક બાબતો: લક્ષણો આનુષંગિક બાબતો, યોજના, સાધનો

પિઅર ખૂબ સ્વાદિષ્ટ અને ઉપયોગી બગીચો સંસ્કૃતિ છે જે બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે સુખદ છે. પેરુ ઉપનગરીય વિસ્તારોમાં, મોટા ખેતરો અને મોટા બગીચાઓમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ વૃક્ષના ફળ ખૂબ મીઠી, રસદાર અને નરમ છે. તેઓ તાજા, પ્રોસેસિંગ (મર્મડેડ, રસ અને જામ બનાવવા) માટે પણ વપરાય છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
પિઅર કાપણી

PEAR યોગ્ય રીતે આનુષંગિક બાબતો: લક્ષણો આનુષંગિક બાબતો, યોજના, સાધનો

પિઅર ખૂબ સ્વાદિષ્ટ અને ઉપયોગી બગીચો સંસ્કૃતિ છે જે બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે સુખદ છે. પેરુ ઉપનગરીય વિસ્તારોમાં, મોટા ખેતરો અને મોટા બગીચાઓમાં ઉગાડવામાં આવે છે. આ વૃક્ષના ફળ ખૂબ મીઠી, રસદાર અને નરમ છે. તેઓ તાજા, પ્રોસેસિંગ (મર્મડેડ, રસ અને જામ બનાવવા) માટે પણ વપરાય છે.
વધુ વાંચો
પિઅર કાપણી

પિઅર "માર્બલ": ગ્રેડની લાક્ષણિકતા અને ખેતીની કૃષિ તકનીક

"માર્બલ" નાશપતીનો પ્રકાર અમારી સ્ટ્રીપમાં સૌથી લોકપ્રિય છે. તેની ઊંચી ઉપજ છે, રસદાર ફળો ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી ઘણા માળીઓ તેમના બગીચાઓમાં એક વૃક્ષ ઉગાડવા માંગે છે. આ સાહસનું જોખમ મોટું છે - વૃક્ષ શિયાળાની તીવ્રતામાં અલગ નથી, પરંતુ કાળજીપૂર્વક કાળજી રાખીને સાહસ સફળ થશે.
વધુ વાંચો
Загрузка...