શ્રેણી Enotera

માનવ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી એનોટા શું છે
Enotera

માનવ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી એનોટા શું છે

એનોટેરા - એક છોડ કે જે નીંદણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેના તમામ ભાગો ઉપચાર ગુણધર્મો ધરાવે છે. તેનો ઉપયોગ ફક્ત સારવારમાં જ નહીં, પણ વિવિધ રોગોની રોકથામ તેમજ કોસ્મેટોલોજીમાં પણ થાય છે. જ્ઞાનકોશની રાસાયણિક રચના એ જ્ઞાનકોશની ફાયદાકારક ગુણધર્મો તેની રાસાયણિક રચનાને કારણે છે. પ્લાન્ટમાં વિટામિન સી, સેપોનિસ, સાયનોજેનિક સંયોજનો, કેરોટીનોઇડ્સ, સ્ટેરોઇડ્સ, પોલિસાકેરાઇડ્સ, એન્થોકાયનિન, ફિનોલ કાર્બોક્સિલીક એસિડ્સ, ફ્લેવોનોઇડ્સ અને ટેનિનનો મોટો જથ્થો છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
Enotera

માનવ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી એનોટા શું છે

એનોટેરા - એક છોડ કે જે નીંદણ માનવામાં આવે છે, પરંતુ તેના તમામ ભાગો ઉપચાર ગુણધર્મો ધરાવે છે. તેનો ઉપયોગ ફક્ત સારવારમાં જ નહીં, પણ વિવિધ રોગોની રોકથામ તેમજ કોસ્મેટોલોજીમાં પણ થાય છે. જ્ઞાનકોશની રાસાયણિક રચના એ જ્ઞાનકોશની ફાયદાકારક ગુણધર્મો તેની રાસાયણિક રચનાને કારણે છે. પ્લાન્ટમાં વિટામિન સી, સેપોનિસ, સાયનોજેનિક સંયોજનો, કેરોટીનોઇડ્સ, સ્ટેરોઇડ્સ, પોલિસાકેરાઇડ્સ, એન્થોકાયનિન, ફિનોલ કાર્બોક્સિલીક એસિડ્સ, ફ્લેવોનોઇડ્સ અને ટેનિનનો મોટો જથ્થો છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...