શ્રેણી લવંડર

લવંડરની સંભાળ માટેના નિયમો, બગીચામાં વધતી લવંડર
લવંડર

લવંડરની સંભાળ માટેના નિયમો, બગીચામાં વધતી લવંડર

સુખદ સુગંધ, નિષ્ઠુરતા, આકર્ષક દેખાવ અને વિવિધ વ્યવહારિક કાર્યક્રમોએ લાંબા સમયથી લવંડરને સૌથી લોકપ્રિય છોડમાંથી એક બનાવી દીધું છે. તેના માટે, કાળજીના રહસ્યો છે. તમારા બગીચાને વાસ્તવિક શણગારવા માટે અને છોડમાંથી લવંડર કેવી રીતે વધવું તે માટે છોડ બનાવવા માટે કયા સ્થિતિઓની જરૂર છે?

વધુ વાંચો
Загрузка...
લવંડર

લોક દવામાં લવંડરની હીલિંગ ગુણધર્મોનો ઉપયોગ

પ્રાચીન રોમના સમયમાં પણ, તે લવંડરના ઉપચાર ગુણધર્મો વિશે જાણીતું બન્યું. તેને હાથ ધોવા માટે સ્નાન અને પાણીમાં ઉમેરવામાં આવી હતી, કારણ કે તેને એન્ટિબેક્ટેરિયલ ગુણધર્મો ગણવામાં આવે છે. પણ, મસાલેદાર સ્વાદ માટે આભાર, તેનો ઉપયોગ આજે રસોઈ અને પીણા બનાવવા માટે કરવામાં આવતો હતો. પ્રાચીન સમયથી લઈને વર્તમાન દિવસ સુધી, લવંડર, તે સારી હીલિંગ ગુણધર્મો ધરાવતી હોવાના કારણે, પરંપરાગત દવામાં તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.
વધુ વાંચો
લવંડર

લવંડરની સંભાળ માટેના નિયમો, બગીચામાં વધતી લવંડર

સુખદ સુગંધ, નિષ્ઠુરતા, આકર્ષક દેખાવ અને વિવિધ વ્યવહારિક કાર્યક્રમોએ લાંબા સમયથી લવંડરને સૌથી લોકપ્રિય છોડમાંથી એક બનાવી દીધું છે. તેના માટે, કાળજીના રહસ્યો છે. તમારા બગીચાને વાસ્તવિક શણગારવા માટે અને છોડમાંથી લવંડર કેવી રીતે વધવું તે માટે છોડ બનાવવા માટે કયા સ્થિતિઓની જરૂર છે?
વધુ વાંચો
Загрузка...